11 thực phẩm chống lại Helicobacter pylori (Hp) nên ăn - qua viet quat 600x350

11 thực phẩm chống lại Helicobacter pylori (Hp) nên ăn

02/10/2018

11 thực phẩm chống lại Helicobacter pylori (Hp) nên ăn: Khoảng 50% dân số thế giới bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (Hp). Vi khuẩn này gây ra viêm loét