white---adiva

Hỏi: Da mụn có nên uống WHITE ADIVA không?

12/10/2017

Hỏi: Adiva.com.vn ơi, mình đang bị mụn mà muốn uống WHITE ADIVA để làm trắng da. Làm ơn cho mình biết: Da mụn có nên uống WHITE  ADIVA không? (La