Thư chúc Tết! - Collagen ADIVA 1

Thư chúc Tết!

31/01/2019

Các Diva yêu quý! Vậy là một năm nữa sắp trôi qua, chỉ vài ngày nữa thôi Tuất sẽ bàn giao năm mới cho Hợi. Chó đi, Heo tới. Theo