Nhãn hàng Collagen ADIVA tiếp tục đồng hành cùng "Hội xuân văn nghệ sĩ 2018" - IMG 9965 1 600x350

Nhãn hàng Collagen ADIVA tiếp tục đồng hành cùng “Hội xuân văn nghệ sĩ 2018”

09/02/2018

Tối ngày 06/02/2018 tại TP.HCM, hàng trăm văn nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật ở khắp mọi nơi đã tề tựu về “Hội xuân