Nghệ viên ADIVA

3 ưu điểm vượt trội

nghe vien adiva

1 viên nghệ Micell ADIVA
Tương đương 5,5 Kg nghệ tươi

nghe vien adiva

Sản xuất 100% tại Đức

nghe vien adiva

Công nghệ Nano - micelles
Sinh khả dụng gấp 185 lần tinh nghệ thông thường

 • nghe vien adiva NGHỆ MICELL ADIVA
  nghe vien adiva Bột nghệ
  nghe vien adiva Nano Curcumin thông thường
  nghe vien adiva Nghệ tươi
 • Công nghệ

  Nano – micelles

  Nano – Curcumin

 • Hàm lượng

  95%

  3 - 10%

  70 - 80%

  0.3%

 • Kích thước phân tử

  30nm

  0,2 mm

  100 nm

  Rất lớn

 • Khả năng sinh khả dụng

  Gấp 185 lần
  Nano Curcumin thông thường

  Hấp thụ gần như không hiệu quả

  80%

  Khả năng sinh hấp thụ kém
  gần như không có hiệu quả

nghe vien adiva nghe vien adiva
Nghệ viên ADIVA
3.2 (64.1%) 39 votes