3-1

Hướng dẫn tra cứu QR Code sản phẩm Collagen ADIVA của Đức

03/03/2018

Mã QR là một mã ma trận (matrix-barcode) hay mã vạch hai chiều (2D ).  Chữ “QR” xuất phát từ “Quick Response”, trong tiếng Anh có nghĩa là đáp ứng