collagen-adiva-3

Câu hỏi đầu năm: Làm cách nào ngăn ngừa mụn trong mùa nắng nầy?

08/02/2017

Sau tết, ADIVA đã nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc về “mụn”. Một trong những câu hỏi đó là của bạn Hồng Thanh ở quận 12: Hỏi: Ông