chai adiva gold

Hỏi: Tại sao phụ nữ sau tuổi 40 cần phải bổ sung Collagen ADIVA GOLD ?

20/09/2017

Hỏi: Mình thấy bên adiva.com.vn giới thiệu loại Collagen mới dành cho phụ nữ lớn tuổi. Mình 39 tuổi, chỉ còn vài tháng là bước qua 40. Trước giờ mình